Giảm Thu Thuế Thu Nhập Cá Nhân - Nguyên Nhân và Đề Xuất Giải Pháp


1. Tình Hình Thu Thuế Giảm Trong 9 Tháng Đầu Năm

Mặc dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thu thuế thu nhập cá nhân trong 9 tháng đầu năm giảm hơn 7.200 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Thậm chí, tại TP.HCM, thu thuế thu nhập cá nhân 10 tháng cũng ghi nhận sự giảm.

2. Nguyên Nhân Chính - Giảm Thuế từ Chuyển Nhượng Bất Động Sản

Số liệu dự toán thu ngân sách cho thấy giảm thu chủ yếu xuất phát từ nhóm chuyển nhượng bất động sản, giảm hơn một nửa do thị trường đóng băng và giao dịch giảm sâu.

3. Tình Hình Ở TP.HCM và Ảnh Hưởng Đa Chiều

Tại TP.HCM, thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản và chứng khoán giảm mạnh, trong khi thu từ tiền lương, tiền công vẫn tăng nhẹ. Điều này ảnh hưởng lớn đến tổng thu thuế thu nhập cá nhân.

4. Đề Xuất Giải Pháp - Nâng Mức Giảm Trừ Gia Cảnh

Chuyên gia thuế Nguyễn Ngọc Tú đề xuất sớm nâng mức giảm trừ gia cảnh để giảm áp lực tài chính đối với người nộp thuế. Ông cũng nhấn mạnh rằng giảm thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt là từ nguồn thu nhập chính như lương và công, có thể là dấu hiệu người dân đang gặp khó khăn thực sự.

5. Thách Thức Đối Mặt - Sức Mua Giảm Sút Do Khó Khăn Kinh Tế Toàn Cầu

Khó khăn trong kinh tế toàn cầu, doanh nghiệp giảm sản xuất, lao động giảm giờ làm và thậm chí sa thải nhân công đã đưa người lao động vào tình trạng khó khăn khi thu nhập giảm. Việc này đặt ra thách thức lớn cho chính sách thuế và yêu cầu giải pháp khẩn cấp.

6. Đề Xuất Khác - Cần Sớm Có Giải Pháp Khoan Thư Sức Dân

Trong bối cảnh khó khăn, chính sách thuế cần sớm có giải pháp khoan thư sức dân, có thể bằng cách tăng mức giảm trừ gia cảnh để kích thích sức mua và hỗ trợ người dân đối mặt với tình hình khó khăn.

Tóm Lược:

Sự giảm thuế thu nhập cá nhân trong bối cảnh khó khăn kinh tế toàn cầu đặt ra nhiều thách thức. Nguyên nhân chủ yếu là từ giảm thuế chuyển nhượng bất động sản. Đề xuất giải pháp chính là nâng mức giảm trừ gia cảnh để giảm áp lực tài chính đối với người dân và kích thích sức mua.