Tổng Cục Thuế Giải Thích Số Tiền Thuế Thu Nhập Cá Nhân Giảm Bất Thường

 Trái ngược với xu hướng tăng trưởng liên tục, tổng cục thuế giải thích về việc số tiền thu từ thuế thu nhập cá nhân giảm hơn 7.200 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm nay, so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên Nhân Số Tiền Thuế Giảm

Theo Bộ Tài chính, giảm lượng thuế thu nhập cá nhân chủ yếu xuất phát từ giao dịch chuyển nhượng bất động sản và chứng khoán giảm. Tuy nhiên, tổng cục thuế lưu ý rằng tổng thể, mức giảm này không gây ra lo lắng lớn, vì thu nhập từ tiền công, tiền lương vẫn ổn định và chiếm đến 85% tổng số thu thuế.

Sự Đột Biến trong Thu Nhập từ Bất Động Sản

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản là nguồn thuế thu nhập cá nhân tăng đột biến trong năm 2022. Giao dịch bất động sản đã đóng góp hơn 26.800 tỉ đồng trong 8 tháng đầu năm, tăng 20.000 tỉ đồng so với năm trước.

Giao Dịch Bất Động Sản - Thị Trường Trầm Lắng

Thị trường bất động sản, mặc dù đã trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng vẫn duy trì sự trầm lắng. Giao dịch thành công chỉ chiếm 10% so với điều kiện bình thường, theo đánh giá của Hiệp hội Kinh doanh Bất động sản Việt Nam.

Tín Dụng và Thị Trường Bất Động Sản

Tình hình tín dụng cho bất động sản đồng loạt tăng, nhưng với xu hướng giảm tín dụng tiêu dùng và sử dụng cá nhân. Sự chênh lệch này có thể phản ánh sức mua giảm của thị trường đối với bất động sản.