Dự kiến tăng mạnh chi phí làm 'sổ đỏ' khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực

Luật Đất đai 2024, vừa được thông qua, hứa hẹn mang đến nhiều thay đổi đáng kể trong việc quản lý và xác định giá đất. Một trong những điểm nổi bật là sự điều chỉnh về bảng giá đất, dự kiến sẽ có tác động lớn đến chi phí liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay còn gọi là 'sổ đỏ'.

Theo quy định của Luật, bảng giá đất hiện hành, áp dụng cho giai đoạn 2020-2024, sẽ tiếp tục đến hết ngày 31/12/2025. Tuy nhiên, từ 1/1/2026, mỗi tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương sẽ phải ban hành và áp dụng Bảng giá đất mới, với việc điều chỉnh hàng năm thay vì 5 năm một lần như trước đây.

Quan trọng hơn, Luật Đất đai đã loại bỏ khung giá đất và thay vào đó là việc xây dựng Bảng giá đất mới theo nguyên tắc, phương pháp định giá đất, không giới hạn bởi giá đất tối thiểu, tối đa như trước đây. Điều này có nghĩa là giá đất mới sẽ phản ánh chặt chẽ thị trường và có thể tăng mạnh so với bảng giá đất hiện hành.

Bảng giá đất mới được xây dựng theo khu vực và vị trí, dựa trên việc định giá đất để đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thị trường. Thêm vào đó, quy định về việc xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất theo vùng giá trị và thửa đất chuẩn cũng được đề cập rõ trong Luật.

Đối với việc xác định giá đất, Luật Đất đai 2024 quy định các yếu tố như mục đích sử dụng đất và thời hạn sử dụng đất. Điều này sẽ đặt ra những thách thức mới đối với việc xác định giá đất, đặc biệt là đối với đất nông nghiệp đã được giao cho hộ gia đình, cá nhân theo hạn mức giao đất nông nghiệp.

Thông tin đầu vào để xác định giá đất sẽ được lấy từ nhiều nguồn, bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và giá, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng như thông tin thu thập qua điều tra và khảo sát.

Trong bối cảnh này, khi áp dụng bảng giá đất mới từ năm 2026, dự kiến các khoản tiền phải nộp khi đăng ký cấp 'sổ đỏ' lần đầu sẽ tăng mạnh, bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (nếu có), và lệ phí trước bạ. Việc này có thể tạo áp lực lớn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.