Nâng cao quản lý đối với hoạt động livestream bán thuốc - Sở Y tế TP.HCM

 Sở Y tế TP.HCM đã đồng thuận với đề xuất trong dự thảo sửa đổi Luật Dược, nhằm nâng cao quản lý đối với hoạt động livestream bán thuốc. Tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM ngày 11.1, ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, chia sẻ về sự tham gia tích cực của đơn vị trong việc đề xuất và bổ sung ý kiến trong quá trình sửa đổi luật Dược, hiện đang được Bộ Tư pháp xem xét trước khi đưa ra Quốc hội thảo luận.

Ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM
Theo ông Nam, việc điều chỉnh quy định về thương mại điện tử trong lĩnh vực dược là cần thiết để phản ánh đúng với thực tế. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng hoạt động kinh doanh dược trực tuyến cần phải tuân thủ chặt chẽ các quy định chi tiết về loại hình, phạm vi kinh doanh, và điều kiện cơ sở vật chất, nhằm đảm bảo chất lượng thuốc, đồng thời đảm bảo khả năng rõ ràng và minh bạch trong quản lý nguồn gốc sản phẩm.

Ông Nguyễn Hải Nam cũng thông báo rằng theo quy định hiện nay, kinh doanh dược là một ngành nghề yêu cầu đủ điều kiện. Các cơ sở kinh doanh dược phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và phải hoạt động theo phạm vi được quy định trong giấy chứng nhận.

Hiện tại, kinh doanh dược trực tuyến vẫn chưa được hợp pháp hóa, và việc bán thuốc thông qua phương thức livestream được xem là vi phạm pháp luật.