Chương trình Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2024 - Vietnam Leading Brands 2024

Thương Hiệu Dẫn Đầu Việt Nam 2024: Vị Thế Doanh Nghiệp Đánh Bại Thách Thức Toàn Cầu

Trong thế giới ngày càng hội nhập, việc xây dựng thương hiệu và tăng cường giá trị và niềm tin từ người tiêu dùng không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà còn là chìa khóa cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp Việt. Đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc truyền thông và quảng bá thương hiệu, Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VEDSU) đã không ngừng hỗ trợ và đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc nâng cao vị thế cho các thương hiệu Việt Nam.

Chương Trình "Thương Hiệu Dẫn Đầu Việt Nam & Doanh Nhân Tiêu Biểu 2024" - Lần XI

Chương trình này, lần thứ XI, được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh vào tháng 04 năm 2024, mang lại không khí lớn lao và thể hiện sự đồng hành của cơ quan Nhà nước với doanh nghiệp. Chương trình không chỉ khích lệ kết nối giữa các doanh nghiệp mà còn hỗ trợ chúng liên kết, tạo ra một khối thống nhất mạnh mẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong đầu tư, kinh doanh, và xây dựng sức mạnh thương hiệu cho kinh tế Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Những Hạng Mục Chính:

  • TOP 10 Thương Hiệu Dẫn Đầu Việt Nam 2024
  • TOP 50 Thương Hiệu Dẫn Đầu Việt Nam 2024
  • TOP 100 Thương Hiệu Dẫn Đầu Việt Nam 2024
  • Huy Chương Vàng Sản Phẩm - Dịch Vụ Chất Lượng Vì Người Tiêu Dùng
  • Doanh Nhân Tiêu Biểu Năm 2024

Mục Tiêu và Giá Trị Thực Hiện:
Chương trình nhằm chọn lọc những doanh nghiệp xuất sắc, thương hiệu dẫn đầu được lòng người tiêu dùng. Điều này giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cả ở thị trường nội địa và quốc tế.

Lợi Ích Cho Doanh Nghiệp:

  • Phát triển bền vững thông qua sự đánh giá và tôn vinh từ cộng đồng.
  • Tăng cường uy tín và nổi tiếng thương hiệu trên thị trường.
  • Ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp cho kinh tế và xã hội.
  • Thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển liên tục.

Liên Hệ Tư Vấn và Thông Tin:
LIÊN HIỆP KHOA HỌC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Địa chỉ: 161 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Hotline: 093 661 5757
Email: vienkhaosatdanhgia@gmail.com